God Fondsledelse

ELLEN & CARL TAFDRUPS MINDELEGAT

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse jfr. Årsregnskabslovens §77a. 

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.